DEMETER

DEMETER

Ochranná známka Demeter se užívá pro označení produktů biodynamického zemědělství v cca 50-ti zemích. Certifikát Demeter je udělován po splnění řady kriterií, která jdou nad rámec ekologického zemědělství a užití této značky je podmíněno velmi přísnými kontrolami a smluvními podmínkami. 


       


Holistický, celostní přístup, který společnost Demeter prosazuje, dalece překračuje zákonné předpisy pro praxi ekologického zemědělství.

Nejenže tento biodynamický přístup jednoznačně vylučuje užívání syntetických hnojiv a chemické ochrany rostlin, či zakazuje užití umělých přídatných látek při zpracování, ale vyžaduje také specifická opatření na posílení živých procesů v půdě a v potravinách.

Farmáři a zpracovatelé sdružení v organizaci Demeter také aktivně přispívají k utváření budoucnosti, ve které stojí za to žít, vytvářejí rozmanitou a zdravou stravu a kosmetiku.


Zdroj: www.demeter.netBiodynamické zemědělství je alternativní způsob hospodaření v zemědělství, který popsal rakouský zakladatel antroposofie, filosof, pedagog a esoterik Rudolf Steiner v roce 1924.

Biodynamické zemědělství je podle svých příznivců zároveň ekologické.

Rozdíl spočívá v tom, že vedle používání organických hnojiv a zásad etického přístupu vůči chovaným zvířatům, ochraně životního prostředí, a udržení biodiverzity, doporučil Rudolf Steiner speciální biodynamické preparáty, které podle jeho vize zlepší úrodnost půdy a odolnost plodin vůči chorobám a škůdcům.

Řídí se především fenomenologií Rudolfa Steinera a jeho naukou o působení a vlivu vesmírné energie na zemědělskou výrobu.

  • V roce 1928 byla zavedena značka Demeter pro označení produktů biodynamického zemědělství,
  • v roce 1929 vzniká označení biologicko-dynamická zemědělská metoda,
  • v roce 1932 je založen svaz Demeter,
  • v 30. letech se biodynamicky hospodaří v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Anglii, Švédsku, Norsku a Novém Zélandu,
  • ve 40. letech nacisté činnost biodynamických organizací omezují a metoda se opět rozvíjí až po skončení druhé světové války,
  • v roce 1950 začíná vycházet německý biodynamický časopis a je založen Ústav pro biodynamický výzkum,
  • v roce 1954 se v Německu utváří marketingové sdružení Demeter,
  • v 50. až 90. letech se rozšiřuje sortiment produktů biodynamického zemědělství a vznikají nové podniky po celém světě,
  • v 90. letech se biodynamické zemědělství začíná rozvíjet v bývalých komunistických zemích, mimo jiné i v České republice.


Zdroj: www.wikipedie.cz