Mantra Rudolfa Steinera

 

 

Mantra pro naši dobu

(Rudolf Steiner)

 

Vyžeňme z duše

všechen strach a obavy z toho,

co nám přinese budoucnost.

 

Očekávejme ji s klidnou myslí

a hleďme kupředu s naprostou

vyrovnaností.

 

Uvažujme pouze tak,

že cokoliv přijde,

je předurčeno vyšším řádem

plným moudrosti.

 

Je to součástí úkolu, který musíme

v této době zvládnout:

Tedy žít v čisté víře ve svoje „já“,

bez záruky existence

a s důvěrou ve všudypřítomnou

pomoc duchovního světa.

 

Pokud naše odvaha nezeslábne,

naše vůle zůstane silná.

 

Hledejme osvícení ve svém nitru,

každé ráno, každý den.